top of page

 

ADOPTERAD

En föreläsning för dig som möter adopterade i ditt arbete.

  • Identitet - det finns lika många olika sätt att uppleva identiteten som adopterad som det finns personer som har adopterats 

  • Möjligheter och utmaningar såsom förhållande till trauma, separationer, anknytningsmönster, möten med rasism, funktionsvariationer

  • Vad kan vara särskilt viktigt att tänka på i mötet med adopterade i just er verksamhet (t ex skola, socialtjänst, psykiatri, boenden, mm), samt

  • Konkreta exempel på hur du skapar ett gott bemötande i kontakten med adopterade och deras närstående.

Hur%20ka%CC%88nns%20det%3F_edited.jpg
bottom of page