top of page

 

ADOPTERAD

En föreläsning för dig som möter adopterade i ditt arbete och för dig som är närstående till en adopterad.

 

Utifrån klinisk praktik och egna erfarenheter och samtal med andra adopterade tar föreläsningen upp konkreta exempel och perspektiv på:

  • Hur olika adoption kan upplevas av adopterade

  • Möjligheter och utmaningar i positionen som adopterad (såsom förhållande till trauma, separationer, anknytningsmönster, möten med rasism, funktionsvariationer, etc)

  • Vad som kan vara särskilt viktigt att tänka på i mötet med adopterade anpassat utifrån just er verksamhet (t ex skola, socialtjänst, psykiatri, HVB-hem, etc), samt

  • Konkreta exempel på hur du skapar ett gott bemötande i kontakten med adopterade och deras närstående.

Välkommen: Om mig
bottom of page