top of page

Någon att bolla dina tankar med?​

INDIVIDUELLA SAMTAL

Chefer, ledare, HR och medarbetare vill ibland bolla tankar, känslor och erfarenheter kopplade till frågor om normer, inkludering eller minoritetsstress med en utomstående professionell.

 

Ofta kommer önskemål från såväl personer som hör till som de som avviker från normen på en arbetsplats om en utomstående professionell samtalskontakt.

Välkommen att ta kontakt om du eller din verksamhet är intresserad av samverkan kring rådgivning, coaching eller stödsamtal!

Stödsamtal.jpeg
Välkommen: Om mig
bottom of page