AKTUELLA SAMARBETEN - VAD PASSAR DIG?

Nedan finner du flera aktuella projekt öppna för deltagande.

Hanna medverkar i samtliga.

Till din arbetsplats!

ATT LEDA FÖR JÄMLIKHET

En heldag på plats eller två halvdagar digitalt om aktiva åtgärder mot etnisk diskriminering med Inclusion Academy.

En bra grund för verksamheter som vill bli bättre på  inkludering i relation till etnicitet och hudfärg.

Hanna medverkar om minoritetsstress.

Att leda för jämlikhet.jpg

BREDDA BRANSCHEN

Utsätts eller riskerar du utsättas för rasism och vill dela dina erfarenheter av att vara anställd inom det civila samhället?

I Teskedsordens projekt medverkar Hanna kring att öka kunskaper om rasismrelaterad ohälsa.

MINDS IN MOTION

Går du i årskurs tre på gymnasiet, eller känner du någon som gör det och utsätts eller riskerar att utsättas för rasism?

Det här projektet hos Teskedsorden är för dig som är intresserad av att bli intervjuad, få en föreläsning till din skola och hjälp att skapa nätverk!

INDIVIDUELLA STÖDSAMTAL

för medarbetare och för personer i ledande funktioner kring frågor om inkludering, minoritetsstress eller "majoritetsångest". 

Välkommen att ta kontakt om din verksamhet är intresserad av samverkan!

Vidga Normen.png