OM SAMTAL

 

Vänligen notera att det för närvarande inte finns några tillgängliga tider för den som inte har gått i psykoterapi eller samtal med Hanna sedan tidigare. Inte heller köplatser.

Längre ned på denna sida hittar du tips på vad du kan söka i stället.

*

Jag, Hanna, har gått psykologprogrammet och läser f nv påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut och psykologspecialist vid vid Stockholms universitet. Jag har en psykodynamisk grundsyn, men använder mig vid behov även av tekniker från andra terapiinriktningar.

Förutsättningarna för samtal kan se olika ut. Ibland behövs enstaka stödsamtal för att bearbeta något specifikt. Ibland behövs en mer långsiktig terapi med regelbundet återkommande samtal.

 

Jag har min mottagning tillsammans med andra psykologer på ISTDP-mottagningen i Stockholm. ISTDP är en intensiv affektfokuserad (känslofokuserad) psykoterapimetod som jag just nu utbildar mig inom. Du kan läsa mer om ISTDP här.