top of page

OM SAMTAL

 

Ibland känner vi att vi kört fast. Kanske har vi drabbats av en kris, relationsproblem, stress, ångest, nedstämdhet, dåliga vanor eller annat som vi känner att vi inte kan lösa helt själva.

Samtal med en utomstående person som har kunskap om och erfarenhet av att möta människor i liknande situationer kan göra det lättare att förstå sig själv och sina beteenden för att komma vidare i sitt liv.

Jag, Hanna, har gått psykologprogrammet och läser f nv påbyggnadsutbildningen till psykoterapeut och psykologspecialist vid vid Stockholms universitet. Jag har en psykodynamisk grundsyn, men använder mig vid behov även av tekniker från andra terapiinriktningar.

Förutsättningarna för samtal kan se olika ut. Ibland behövs enstaka stödsamtal för att bearbeta något specifikt. Ibland behövs en mer långsiktig terapi med regelbundet återkommande samtal.

 

Jag har min mottagning tillsammans med andra psykologer på ISTDP-mottagningen i Stockholm. ISTDP är en intensiv affektfokuserad (känslofokuserad) psykoterapimetod som jag just nu utbildar mig inom. Du kan läsa mer om ISTDP här.

bottom of page