top of page

 

 

SÅ LAGOM SVENSK

En föreläsning om normer, rasism och bemötande.

Så lagom svensk tar upp:

  • Normer och privilegier

  • Socialpsykologiska perspektiv på stereotyper, fördomar och tillhörighet

  • Olika typer av rasism

  • Konsekvenser av att möta rasism, samt

  • Konkreta strategier kring vad vi kan göra när vi upplever att vi själva eller någon annan blir illa behandlad. 

bottom of page