top of page

Intresseföreningar och
-organisationer

I alfabetisk ordning

Något som fattas eller inte stämmer?

Jag uppskattar jättemycket om du vill kontakta mig med information om rätt uppgifter.

Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer dig som är anhörig eller anhörigvårdare.​

 

Attention - Riksförbundet Attention
Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder, såsom ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes syndrom och OCD.

 

Autism- och Aspergerförbundet
Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Förbundets medlemmar är personer med egen funktionsnedsättning, närstående och yrkesverksamma inom området. Styrelsen har en motsvarande sammansättning.

 

Balans - Riksförbundet Balans
Sidan är till för anhöriga och dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder.​

Forum för Föräldrar till Afrosvenska Barn, FoFAB

Forum för Föräldrar till Afrosvenska Barn är en resurs för dig som är förälder, elev, jobbar i skolan, eller är skolpolitiker med praktiska råd, kunskap och fakta om föräldraskap och barn, afrofobi, vita privilegier och normkritik.  Info om hur:
• Du kan agera om ett barn blir utsatt för afrofobi, rasism eller diskriminering.
• Du kan ladda ner skrifter, pdf:er och annat från pålitliga och officiella källor.
• Du kan ta kontakt med personer bland oss som arbetar med skolpolitiska frågor.
• Du själv kan engagera dig.

Frisk och fri – Riksföreningen mot ätstörningar
En ätstörning sitter inte bara i antal kilo utan det handlar mycket om känslor. Du kommer att märka att det känns mycket bättre om du pratar med någon än om du bär det inom dig helt ensam. Du kan också kontakta Frisk och fri. De svarar på dina frågor och hjälper dig vidare om du vill det.

 

FUB - Riksförbundet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning
FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Vi är drygt 25 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

 

Maskrosbarn

Maskrosbarn är en förening som stödjer ungdomar med närstående som har ett beroende eller har psykisk ohälsa. 

Du som är ungdom och mellan 13-19 år kan få stöd hos Maskrosbarn. Hos oss möter du trygga vuxna som vet hur det är att ha en förälder som har ett missbruk eller en psykisk sjukdom. Vissa aktiviteter är kopplade till våra kontor i Göteborg, Malmö och Stockholm och andra sträcker sig över hela landet.​

 

Noaks Ark

Noaks ark arbetar för att personer som lever med hiv ska må bra och ha ett bra liv. Föreningen arbetar också för att minska spridningen av hiv och andra sexuellt överförbara infektioner. ​

 

OCD-förbundet Ananke
Svenska OCD-förbundet Ananke är en rikstäckande ideell förening med uppgift att stödja människor som har tvångssyndrom samt deras anhöriga.
 

Randiga Huset

Randiga huset är en organisation som erbjuder stöd till barn som har förlorat eller är på väg att förlora en närstående.​

 

RFSL - Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter

RFSL är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtq-personer som för alla andra i samhället. RFSL arbetar lokalt, nationellt och internationellt och är en ständigt växande organisation med cirka 7000 medlemmar och 38 avdelningar spridda över Sverige. På deras hemsida finns mer information om olika typer av stöd som RFSL erbjuder.

Rikskriscentrum – en riksorganisation för professionellt behandlingsarbete mot våld i nära relationer
Rikskriscentrums medlemsorganisationer är professionella verksamheter som arbetar med våld i nära relationer, män i kris och mäns våld mot kvinnor. Medlemsorganisationerna är kriscentra för män, mansmottagningar och integrerade mottagningar för våldsutsatta och våldsutövare oavsett kön samt för barn som har upplevt våld. På Rikskriscentrums hemsida finner du deras lokala medlemsorganisationer som erbjuder stöd.​

Rise

Rise är en riksförening som ger stöd åt personer som har varit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp i barndomen.​

 

RSMH - Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

RSMH är en ideell organisation som stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. RSMH har ungefär 130 lokalföreningar över hela landet. Här kan den som lever med psykisk ohälsa och ensamhet hitta stöd i umgänget med andra i samma situation. Det kan handla om allt från att ta en pratstund över en fika till att delta i en självhjälpsgrupp, kurser och andra aktiviteter eller engagera sig i själva föreningsarbetet.

​Schizofreniförbundet

Förbundet riktar sig till personer med schizofreni eller andra psykossjukdomar.​

 

SHEDO
Föreningen Shedo arbetar med att sprida information, skapa opinion och ge stöd kring psykisk ohälsa, ätstörningar och självskadebeteende.

 

Spelberoendes Riksförbund

Spelberoendes riksförbund är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av föreningar för spelberoende som vill verka för att förebygga och avhjälpa spelberoende. Om du eller någon närstående har problem med sitt spelande kan du kontakta den föreningen som geografiskt ligger närmast där du bor. Spelberoendes förening Stockholm, Göteborg och Malmö har bemannade kanslier som tar emot hjälpsökande via telefon och mejl, måndag – fredag.​

 

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandes stöd
Sidan är en resurs för alla som känner sig berörda eller vill veta mer om suicid och vill veta hur det kan förebyggas. Som medlem kan du träffa och tala med personer i liknande situation.

 

Transammans
Transammans är Sveriges största sammanslutning för transpersoner och deras närstående och arbetar rikstäckande med att påverka, stödja och utbilda. Transammans har lokalföreningar som kan tryggare mötesplatser för både transpersoner och närstående. Transammans har också en samtalsmottagning dig som är transperson, har transerfarenhet eller som funderar över din könsidentitet och som är högst 26 år gammal.

Ågrenska
Ågrenska bedriver verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn och ungdomar med funktionshinder, deras familjer och professionella som möter barn och familjer. Intresserar sig också för barn och unga med särskilt sällsynta diagnoser.

 

Ångestförbundet
Ångestförbundet är en ideell förening som verkar i hela landet och finns för dig som lever med panikångest, generaliserad ångest, social ångest och fobier. Även du som har ångest i samband med depression, utmattningstillstånd, stress- och krisreaktioner samt högkänslighet är välkommen, liksom närstående. ÅSS sprider kunskap om ångestsyndrom samt information om vilka former av behandling som finns att tillgå. 

bottom of page