POC-terapeuter

Söker du i första hand en terapeut som inte är vit eller en som har utländsk bakgrund kan du titta på följande länk med en blandning av privata och offentligt finansierade terapeuter: https://www.stressgaris.se/poc (se länk i texten på sidan).

För närvarande tipsar jag gärna om leg. psykolog Madina Sejadi som har möjlighet att ta emot några till klienter privat. Mer om Madina på: https://www.sepsykolog.se/ 

 

Adoptionsrelaterat

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, MFoF, erbjuder under 2021 adoptionsspecifikt professionellt samtalsstöd via Apoteksgårdens Kognitiva Centrum för adopterade från 15 år. Mer info här: adopterad.com

 

När du söker en adoptionskompetent terapeut kan du titta lite på detta dokument för att få hjälp att tänka kring vad som kan vara viktigt för dig och din blivande terapeut: aefinfo.wordpress.com

 

Ett annat bra komplement till terapi är att ta del av samtalsträffar med andra adopterade. Det finns nu en organisation, Transnationellt Adopterades Riksorganisation, TAR, som brukar erbjuda digitala samtalsträffar för sina medlemmar. Alla som är internationellt adopterade är välkomna att gå med i TAR (50kr/år) och kan då delta på träffar om de önskar. www.facebook.com/TAR-Transnationellt-Adopterades-Riksorganisation-105155414643075

Varken icke-vit eller adopterad terapeut

Många får bra hjälp av terapeuter som varken är adopterade eller icke-vita.

Nedan följer tips på vart du i så fall kan vända dig. Det viktigaste brukar då vara att tidigt i kontakten berätta för sin terapeut att detta är frågor en vill prata om och fråga hur terapeuten ställer sig till det. Genom att lyssna och känna efter hur det känns att prata med terapeuten om detta får du ofta en ganska bra känsla för om det är en terapeut som det skulle kännas bra för dig att fortsätta prata om de här frågorna med eller inte.

 

Högkostnadsskydd

Vill du gå i samtal med stöd av högkostnadsskydd rekommenderar jag dig att kontakta din husläkare. De flesta vårdcentraler har möjlighet att erbjuda psykosocialt samtalsstöd antingen genom en psykolog eller psykoterapeut på den egna vårdcentralen, eller genom avtal med en privat verksamhet. Mer information om psykoterapi via landstingen/regionerna finns på 1177: www.1177.se

 

Betala privat

Vill du främst gå privat, dvs inte gå genom den offentliga psykiatrin (eller inte blir beviljad den hjälp du söker av psykiatrin) och har råd, kan jag rekommendera att leta efter en privat terapeut via någon av nedanstående länkar (här gäller alltså inte högkostnadsskydd).

Psykologiguiden - alla som står listade här är legitimerade psykologer och medlemmar i Psykologförbundet: www.psykologiguiden.se

Psykoterapicentrum - alla som står listade här är legitimerade psykoterapeuter: www.psykoterapicentrum.se

 

Jag önskar dig allt gott, massor av tålamod och och lycka till!

Hanna Wallensteen