Hitta andra terapeuter

Nedan följer tips på andra terapeuter och sökvägar för terapi.

OBS! Om du är i behov av akut hjälp eller har överväldigande suicidala tankar:

Ring 112 eller kontakta/gå till närmaste vårdcentral eller sjukhus.

Känner du till någon terapeut eller själv är en terapeut som identifierar dig som BIPOC (Black/Indigenous People of Color) och tar emot för samtal med fokus på frågor som rör identiteten som BIPOC och vill finnas med på denna sida, så mejla Hanna med namn och hemsida, tack!

 

BIPOC-terapeuter som meddelat Hanna att de har möjlighet att ta emot för närvarande:

Dessa terapeuter har alla olika bakgrunder och inriktningar, så titta på deras respektive hemsidor eller mejla för mer info!

 

Anna Elmund

Sara El Said

Doreen Gibbs

Damon Ninos Vardeh Navandi

Maria Norlin

Madina Sejadi

Meela

Söker du i första hand en privat terapeut som inte är vit eller en som har utländsk bakgrund så är Meela en tjänst för personer som vill ha hjälp att bli matchade med en terapeut där du bland annat kan söka på BIPOC-terapeuter och stöd på olika språk. Även du som inte identifierar dig som man är välkommen använda sidan även om de främst vänder sig till kvinnor.

 

Adoptionsrelaterat

Anna Elmund är själv adopterad med lång erfarenhet av arbete med adopterade personer och deras närstående. 

 

Ett adoptionsspecifikt kostnadsfritt samtalsstöd för adopterade från 15 år och uppåt, som ska ses ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården, har upphandlats av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF. Mer info på www.adopterad.com.

 

När du söker en adoptionskompetent terapeut kan du titta på detta dokument från AEF - Adopterade etiopiers och eritreaners förening, med tips på områden som kan vara hjälpsamt för dig och din blivande terapeut att reflektera kring. 

 

Ett annat bra komplement till terapi för adopterade är att ta del av samtalsträffar med andra adopterade. Organisationen Transnationellt Adopterades Riksorganisation, TAR, brukar erbjuda digitala samtalsträffar för sina medlemmar. Alla som är internationellt adopterade är välkomna att gå med i TAR (50kr/år) och kan då delta på träffar om de önskar. Länk till TAR:s sida på Facebook för mer info. 

 

Varken icke-vit eller adopterad terapeut

Många får bra hjälp av terapeuter som varken är adopterade eller BIPOC. Nedan följer tips på vart du i så fall kan vända dig. Det viktigaste brukar då vara att tidigt i kontakten berätta för sin terapeut att detta är frågor en vill prata om och fråga hur terapeuten ställer sig till det. Genom att lyssna och känna efter hur det känns att prata med terapeuten om detta får du ofta en ganska bra känsla för om det är en terapeut som det skulle kännas bra för dig att fortsätta prata om de här frågorna med eller inte.

 

Högkostnadsskydd

Vill du gå i samtal med stöd av högkostnadsskydd kan du kontakta din husläkare. De flesta vårdcentraler har möjlighet att erbjuda psykosocialt samtalsstöd antingen genom en psykolog eller psykoterapeut på den egna vårdcentralen, eller genom avtal med en privat verksamhet. Mer information om psykoterapi via regioner/landsting på 1177.

 

Betala privat
Vill du främst gå privat, dvs inte gå genom den offentliga psykiatrin (eller inte blir beviljad den hjälp du söker av psykiatrin) och har råd, kan du t ex söka efter en privat terapeut via någon av nedanstående länkar (här gäller alltså inte högkostnadsskydd).

 

Psykologiguiden

Alla som står listade här är legitimerade psykologer och medlemmar i Psykologförbundet. Här kan du även söka på olika inriktningar.

Psykoterapicentrum

Här kan du söka legitimerade psykoterapeuter länsvis.
 

Psykoterapimetoden ISTDP

ISTDP är en psykodynamisk känslofokuserad metod som förkortas ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) som jag för närvarande utbildar mig inom.

Svenska Föreningen för ISTDP:s hemsida hittar du mer information om metoden och ISTDP-terapeuter i hela landet. Jag kan varmt rekommendera mina kollegor på ISTDP-mottagningen Stockholm där jag själv är verksam och där de flesta även tar emot klienter digitalt. Kontakta mig om du vill ha tips om vem av våra ISTDP som har utrymme och som jag tror skulle passa just dig.

Jag önskar dig allt gott, massor av tålamod och lycka till!

Hanna Wallensteen