top of page

Hitta andra terapeuter

Hanna har för närvarande helt fullt och ingen möjlighet att ta emot nya klienter.

Nedan följer tips på andra terapeuter och sökvägar för terapi

OBS! Om du är i behov av akut hjälp eller har överväldigande suicidala tankar, ring 112.

Vid behov av rådgivning kontakta 1177.

LEGITIMERADE PSYKOLOGER och/eller PSYKOTERAPEUTER som är BIPOC - Black/Indigenous/People of Color

Följande terapeuter har meddelat att de har möjlighet att ta emot för närvarande.

De har alla olika bakgrunder och inriktningar och finns på olika orter, så titta på deras respektive hemsidor eller mejla för mer info!

Abdolkarim Assadi

Cecilia Boström

Chant Egenian

Anna Elmund

Karin Lidèn Genugu

Doreen Gibbs

Gabriella Helander

Karen John

Damon Ninos Vardeh Navandi

Maria Norlin

COACHER, SAMTALSPARTNERS med kunskap om minoritetsstress - ej legitimerade

Anna Makiese

Mona Laskar

Jerusalem Yemane

Känner du till någon annan terapeut eller är själv en terapeut som identifierar dig som BIPOC och tar emot för samtal med fokus på frågor som rör identiteten som BIPOC och vill finnas med på denna sida, så mejla Hanna med namn och hemsida, tack!

 

ADOPTIONSRELATERAT

Anna Elmund är leg. psykolog, leg. psykoterapeut, mm, med lång erfarenhet av arbete med adopterade personer och deras närstående.

Karin Lidèn Genugu​ är leg. psykoterapeut socionom och leg. hälso- och sjukvårdskurator, mm, också med lång erfarenhet av arbete med adopterade personer och minoritetsstress.

När du söker en adoptionskompetent terapeut kan du titta på detta dokument från AEF - Adopterade etiopiers och eritreaners förening, med tips på områden som kan vara hjälpsamt för dig och din blivande terapeut att reflektera kring. 

 

Ett komplement till terapi för adopterade är att ta del av samtalsträffar med andra adopterade. Organisationen Transnationellt Adopterades Riksorganisation, TAR, brukar erbjuda digitala samtalsträffar för sina medlemmar. Alla som är internationellt adopterade är välkomna att gå med i TAR (50kr/år) och kan då delta på träffar om de önskar. Länk till TAR:s sida på Facebook för mer info. 

Det finns också ett adoptionsspecifikt kostnadsfritt samtalsstöd som har upphandlats av Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF. Stödet finns till för adopterade från 15 år och uppåt samt för adoptivföräldrar och ska fungera som ett komplement till den ordinarie hälso- och sjukvården (- det är alltså inte terapi). Samtal erbjuds både individuellt och i grupp. Mer info på www.adopterad.com.

 

VARKEN VIT ELLER ADOPTERAD TERAPEUT

Många får bra hjälp av terapeuter som varken är adopterade eller BIPOC. Nedan följer tips på vart du i så fall kan vända dig. Det viktigaste brukar vara att tidigt i kontakten berätta för sin terapeut att detta är frågor en vill prata om och fråga hur terapeuten ställer sig till det.

Om det inte känns bra är det viktigt att pröva att uttrycka det för terapeuten för att se om det är något som du och terapeuten kan ta er igenom på ett bra sätt, (t ex genom att terapeuten verkar förstå vad som inte blivit bra och kan ta ansvar för sin del och samtidigt intressera sig för hur det blivit för dig). Genom att lyssna och känna efter hur det känns får du ofta en ganska bra känsla för du får förtroende för terapeuten eller inte. Om det känns fel från början är det oftast bättre  att  söka sig vidare.

 

HÖGKOSTANDSSKYDD

Vill du gå i samtal med stöd av högkostnadsskydd kan du kontakta din husläkare. De flesta vårdcentraler har möjlighet att erbjuda psykosocialt samtalsstöd antingen genom en psykolog eller psykoterapeut på den egna vårdcentralen, eller genom avtal med en privat verksamhet. Mer information om psykoterapi via regioner/landsting på 1177.

 

BETALA PRIVAT

Vill du främst gå privat, dvs inte gå genom den offentliga psykiatrin (eller inte blir beviljad den hjälp du söker av psykiatrin) och har råd, kan du t ex söka efter en privat terapeut via någon av nedanstående länkar (här gäller alltså inte högkostnadsskydd).

 

Psykologiguiden

Alla som står listade här är legitimerade psykologer och medlemmar i Psykologförbundet. Här kan du även söka på olika inriktningar.


Psykoterapicentrum

Här kan du söka legitimerade psykoterapeuter länsvis.
 

Psykoterapimetoden ISTDP

ISTDP är en psykodynamisk känslofokuserad metod som förkortas ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) som jag utbildat mig inom.

Svenska Föreningen för ISTDP:s hemsida hittar du mer information om metoden och ISTDP-terapeuter i hela landet. 

Jag önskar dig massor av tålamod och allt gott i ditt sökande efter terapeut!

Hanna Wallensteen

bottom of page