top of page

Nätverk för adopterade

I alfabetisk ordning

Något som fattas eller inte stämmer?

Jag uppskattar jättemycket om du vill kontakta mig med information om rätt uppgifter.

Adopterades organisationer

Adopterade etiopiers och eritreaners förening, AEF 

Adopterade Koreaners Förening, AKF 

Chileadoption.se 

Organisationen för vuxna adopterade och fosterbarn, AFO 

Swedish Korean Adoptee’s Network, SKAN 

Transnationellt adopterades riksorganisation, TAR 

TAR brukar erbjuda digitala samtalsträffar (ej terapi!) för sina medlemmar. Alla som är internationellt adopterade är välkomna att gå med i TAR (50kr/år) och kan då delta på träffar om de önskar.

Övriga adoptionsrelaterade nätverk på Facebook

Till flera av grupperna behöver du ansöka om att få gå med.

Samtalsträffar för adopterade

VIA – vuxen internationellt adopterad 

VIA – vuxna internationellt adopterade i Finland 

Vuxna adopterade med egna barn

Adopterade HBTQ!

Adoption och diskussion

Sammanslutningar av adoptivföräldrar, adoptivfamiljer och adoptionsorganisationer samlade på Myndigheten för Familjerätt och Föräldraskapsstöd, MFoF:s hemsida

 

Adopterades landorganisationer på Facebook

Vänligen notera att du i allmänhet behöver vara adopterad från landet ifråga för att gå med i gruppen.

Adopterade från:

Bangladesh

Brasilien 

Centralamerika och Guatemala

Chile

Chile, Chileadoption 

Colombia

Colombia

Colombia

Colombia, LaCasa

Etiopien och Eritrea, AEF

Guatemala och Centralamerika

Korea, AKF

Korea, SKAN

Korea, Skåne

Indien

Indien och Sri Lanka

Indonesien

Iran

Libanon

Sri Lanka och Indien

Sydkorea

Thailand

bottom of page